Pozvánka na vzdelávaciu akciu

Posted on

Vážené kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár zameraný na nové prístupy ku kombinovanej ortodonticko-chirurgickej terapii skeletálnych anomálií. V dňoch 07.06-.09.06.2019 bude v Bratislave na túto tému prednášať Prof. MUDr. René Foltán, PhD. a MUDr. Jirí Petr.

Ďalšie informácie o tomto seminári získate TU.

Výbor ortodontickej spoločnosti

 

IV. česko-slovenský ortodontický kongres

Posted on

V dňoch 19. až 21. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční už štvrtý spoločný kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti a Českej ortodontickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach kongresu.

Prve oznamenie
Prvé oznámenie

 

Odborný program Kongresu Slovenskej ortodontickej spoločnosti Košice 2018

Posted on

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujeme si Vás ešte raz srdečne pozvať na tohtoročný kongres SOS, ktorý sa uskutoční tento víkend v Košiciach. V prípade záujmu si pozrite program odborných prednášok tu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Výbor SOS

Nové zmluvy so VšZP, bezlimitné prostredie

Posted on

Milé kolegyne a kolegovia,

vzhľadom na to, že niektorým z Vás VšZP ponechala finančný limit na ČO výkony, prosíme Vás o informáciu kde sa Vaša ambulancia nachádza a pod ktorú pobočku VšZP patríte. Informácie prosím posielajte na e-mail  president@orto.sk.

Našou snahou bude vstúpiť do jednania s poisťovňou a limity pre čeľustnú ortopédiu kompletne odstrániť..

Ďakujeme

Výbor SOS

 

Nové zmluvné podmienky so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Posted on Updated on

Milé kolegyne a kolegovia,

v jednaní zástupcov SKZL a Všeobecnej zdravotnej poisťovne došlo nedávno k zásadnému posunu. Chceme Vás o tom informovať v nasledujúcom odkaze:
Nové zmluvné podmienky so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Výbor Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Výsledky volieb do orgánov Slovenskej ortodontickej spoločnosti na obdobie 2017 až 2021

Posted on

Dňa 7. apríla 2017 sa konala volebná plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorá zvolila nových členov výboru a revíznej komisie. Tieto orgány budú vo volebnom období 2017 až 2021 pracovať v nasledovnom zložení:

Výbor Slovenskej ortodontickej spoločnosti:

Dr. med. dent.  Marián Sabo – predseda

MUDr. Katarína Jakubová – podpredsedníčka

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA – vedecký sekretár

MUDr. Patrícia Husárová – hospodárka

MUDr. Anna Antalová

MDDr. Lenka Paulisová

MUDr. Irena Klímová

 

Revízna komisia:

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH – predsedníčka

MUDr. Eva Hrutková

MUDr. Zuzana Hudecová

 

Odborné stanovisko pre vyšetrovanie pacientov s fixnými ortodontickými aparátmi magnetickou rezonanciou

Posted on Updated on

V spolupráci so Slovenskou rádiologickou spoločnosťou vypracoval Dr. J. Lysý Odborné stanovisko, ktorým by sa mali riadiť čeľustní ortopédi aj rádiológovia pri vyšetrení pacientov s fixným aparátom magnetickou rezonanciou.  Tu je stanovisko na stiahnutie.

 

ODBORNÉ STANOVISKO PRE VYŠETROVANIE PACIENTOV S FIXNÝMI ORTODONTICKÝMI APARÁTMI MAGNETICKOU REZONANCIOU

(Slovenskej ortodontickej spoločnosti a Slovenskej rádiologickej spoločnosti)

Čeľustný ortopéd pred vyšetrením pacienta magnetickou rezonanciou (MR) odviaže od aparátu drôtené oblúky ako aj transpalatinálne a snímateľné lingválne a vestibulárne oblúky a clony. Skontroluje pevnosť fixácie zámkov, krúžkov a prilepených retenčných drôtov a napíše pre rádiológa vyhlásenia (formou “Výmenného listu” alebo “Lekárskej správy”), že boli odstránené odlučiteľné časti,  aparát je správne fixovaný a nepredpokladá problém s MR vyšetrením.

Rádiológ vo vzácnom prípade, keď vyšetrovaná oblasť je tak blízko ortodontického aparátu, že sa vplyvu metalických artefaktov nedá vyhnúť, a kedy po konzultácii s indikujúcim lekárom nie sú iné alternatívne vyšetrovacie metódy (CT a pod.) vhodné, požiada čeľustného ortopéda o úplné odstránenie fixného aparátu. Predtým ale mali byť vyčerpané všetky dostupné možnosti, t.j  obmedziť  rozsah metalických artefaktov v MR obraze, použiť techniku rýchleho spinového echa s vyšším turbo faktorom (ETL) a rozšíriť rozsah pásma (bandwidth).  Rozhodne neodporúčame používať techniky gradientového echa a spektrálnu saturáciu tuku (FAT SAT). Alternatívou môže byť aj vyšetrenie na MR s nižšou intenzitou statického magnetického poľa.

Túto žiadosť vydá písomne, aby potom bolo možné žiadať revízneho lekára zdravotnej poisťovne o povolenie mimoriadneho hradenia nákladov pri použití kódov na zloženie a opätovné nasadenie fixného ortodontického aparátu zo zdravotnej indikácie.

U pacientov so zdravotnými problémami, kde možno v budúcnosti očakávať častejšie vyšetrovanie magnetickou rezonanciou, je pri ortodontickej liečbe vhodné používať zámky keramické, titánové alebo kompozitné.

Ortodontický aparát predstavuje uzavretú, elektricky vodivú sľučku, ktorá sa môže počas MR vyšetrení zahrievať; v praxi preto nemožno úplne eliminovať možnosť termického poškodenia sliznice dutiny ústnej počas MR vyšetrenia. Pred vyšetrením musí byť pacient poučený personálom MR pracoviska, že v prípade nepríjemného pocitu v dutine ústnej (bolesť, pálenie) musí ihneď uvedomiť obsluhu MR zariadenia.

Komentár:

Fixné ortodontické aparáty nepredstavujú ohrozenie pacienta pri vyšetrení magnetickou rezonanciou. Sily spôsobené magnetizmom sú výrazne nižšie ako sily ortodontického aparátu, žuvacie sily a väzobná sila ortodontických zámok. Zvýšenie teploty kovu je zanedbateľné, jedná sa o 1-2 ° C, čo nepredstavuje riziko ohrozenia zubnej drene alebo štrukturálnych a optických vlastností zubnej skloviny.

Kovové súčasti ortodontických aparátov spôsobujú v okolí aparátu artefakty MRI obrazu, u väčšiny vyšetrovaných orgánov sa však vplyvu artefaktov dá vyhnúť zmenou roviny skenovania, čo väčšinou platí aj pre vyšetrenie mozgu a bázy lebečnej. Fixný ortodontický aparát (kovové zámky a krúžky) je potrebné kompletne zložiť pred MRI vyšetrením v oblasti čeľustí. Fixné ortodontické aparáty pozostávajú z radu jednotlivých súčiastok. Niektoré súčiastky (kovové zámky a krúžky) sú pevne fixované na zuboch pomocou chemických adhezív. Ďalšie súčiastky (kovové drôty) sú pripevnené k zámkam a krúžkom pomocou rôznych typov ligatúr. Fixné retainery sú spravidla tenké kovové drôty fixované adhezívami priamo ku sklovine a slúžia k dlhodobému udržaniu výsledku liečby. Fixný ortodontický aparát je základným prostriedkom ortodontickej liečby. Jeho kompletné odstránenie a nasadenie je úkon pre pacienta finančne náročný a spravidla vedie k výraznému predĺženiu ortodontickej liečby. Finančná náročnosť spočíva ako v úhrade výkonov tak aj v úhrade za nový materiál. Odstránenie fixného retaineru môže znehodnotiť výsledok často aj niekoľkoročného lekárovho a pacientovho úsilia.

Literatúra:

  1. Mechl, M., Žižka, J., Tintěra, J., Vymazal, J., Klzo, Ľ.: Kontraindikace a rizika vyšetření pomocí magnetické rezonance. Radiol., 2010, 64, č.1, s.69–75
  2. Sadowski, P.L., Bernreuter, W., Lakshminarayanan, A.V., Kennez, P.: Orthodontic appliances and magnetic resonance imaging of the brain and temporomandibular point. Angle Orthodont. 1988, 58, č.1, s.9-20.
  3. Klocke, A., Kemper, J., Schulze, D., Adam., G., Kahl-Niek, B .: Magnetic field interactions of Orthodontic wires during magnetic resonance imaging (MRI) at 1.5 Tesla. J. orofac. Orthop. 2005, 66, č.4, s.279-287.
  4. Yass, K., Ziano, F., Bardineto, E., Moinard, M., Veyret, B., Chateil, J.F .: Evaluation of the risk of overheating and displacement of Orthodontic devices in magnetic resonance imaging. J. Radiol . 2007, 88, č.2, s.263-268.
  5. Harris, T.M.J., Faridrad, M.R., Dickson, J.A.S .: The benefits of Aesthetic Orthodontic brackets in patients requiring multiple MRI scanning. J.Orthodont. 2006, 33, s.90-94. 6. Patel, A., Bhavra, S., O`Neil, J.R .: MRI scanning and orthodontics. J. Orthodont. 2006, 33, č.4, s.246-249.
  6. Elison, J. M., Leggitt, V.L., Thomson, M., Oyoyo, U., Wycliffe, N.D .: Influence of common Orthodontic appliances on the diagnostic quality of cranial magnetic rezonancia images. Amer. J. Orthodont. dentofac. Orthop. 2008, 134, č.4,
  7. Regier, M., Kemper, J., Kaul, M.G., Feddersen, M., Adam, G., Kahl-Nieke, B., Klocke, A.: Radiofrequency-induced heating near fixed orthodontic appliances in high field MRI systems at 3.0 Tesla. J. Orofac. Orthop. 2009 Nov,70, č.6, s.485-94.

8.       Blankenstein, F., Truong, B.T., Thomas, A., Thieme, N., Zachriat, C.: Predictability of magnetic susceptibility artifacts from metallic orthodontic appliances in magnetic resonance imaging. J. Orofac. Orthop. 2015, 76 č.1, s.14-29.

Lekárske listy o čeľustnej ortopédii

Posted on

22.9.2016 vyšli Zdravotnícke noviny s prílohou Lekárske listy venovanou z veľkej časti čeľustnej ortopédii. Celý dokument sa otvorí po kliknutí na obrázok.
V čísle nájdete nasledujúce články:titulna-strana

Čeľustná ortopédia – náplň odboru, priebeh liečby, používané aparáty, spôsob úhrady liečby

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou u pacienta s fixným čeľustno-ortopedickým aparátom – “strojčekom”

92. kongres Európskej ortodontickej spoločnosti - Stockholm 2016

Využitie 3D technológií v ortodoncii

Rovné zuby – neviditeľne, efektnívne a pohodlne

Subjektívne ťažkosti pacientov liečených lingválnymi aparátmi

 

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2017

Posted on Updated on

V roku 2017 sa Kongres SOS bude konať v Bratislave. Súčasťou kongresu bude aj volebná plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Informácie o kongrese nájdete na jeho webových stránkach.

prvé oznprv ozn2

Dojmy MUDr. Jany Gašparovej z 8th International Orthodontic Congress

Posted on Updated on

Dr. Gašparová

V dňoch 27.– 30. septembra 2015 sa konal v Londýne 8. medzinárodný ortodontický kongres (IOC) Svetovej ortodontickej federácie (WFO). Na konanie kongresu boli ako najvhodnejšie v Londýne zvolené priestory komplexu ExCeL London v lokalite Canary Wharf, ležiacej v rýchlo sa rozvíjajúcej štvrti Docklands. Výstavbou hodnou 21. storočia tu mesto Londýn nahradzuje objekty bývalých dokov a lodeníc mrakodrapmi z ocele a skla. Neďaleko kongresového centra ExCeL-u sa nachádza aj olympijský štadión s príslušným zázemím, nevyhnutným na úspešné zorganizovanie takého megaprojektu, akým boli Olympijské hry v roku 2012 v Londýne. Objekty slúžiace olympijským hrám sa teraz využívajú na usporiadanie spoločenských, vedeckých, kultúrnych, športových a iných významných podujatí. Takýmto bol aj 8. medzinárodný ortodontický kongres.

Uvítací príhovor predniesol profesor Jonathan Sandler, prezident kongresu a Britskej ortodontickej spoločnosti. Pozdravil účastníkov kongresu a konštatoval, že každých päť rokov sa ortodontisti z celého sveta stretávajú, aby si vymenili skúsenosti, podporili rozvoj vedy a umeleckého prístupu v ortodoncii, a v neposlednom rade, aby sa stretli so starými známymi a nadviazali nové priateľstvá.

Ďalší z prominentných rečníkov, profesor Roberto Justus, ktorý bol prezidentom Svetovej ortodontickej federácie počas uplynulých piatich rokov, konštatoval, že klenotom v korune Svetovej federácie je kongres, konaný každých päť rokov a pripomenul, že Svetovú ortodontickú federáciu  založilo na 4. medzinárodnom kongrese v  San Franciscu 69 odborných organizácií zo 62 krajín sveta dňa 15. mája 1995. Pripomíname, že medzi týmito zakladajúcimi krajinami nechýbalo ani Slovensko. Z pôvodného počtu krajín sa WFO rozrástlo na 106 organizácií pôsobiacich v rovnakom počte krajín a stalo sa organizáciou, združujúcou 6800 ortodontistov, privilegovaných profesionálnou prestížou a prednosťami, plynúcimi z členstva v tejto medzinárodnej organizácii.

Po otváracom ceremoniáli nasledovala „key-note“ prednáška „Mnoho tvárí ortodoncie“, s ktorou vystúpila profesorka Anne Marie Kuijpers-Jagtman z Holandska. Myšlienka prednášky našla stvárnenie aj na oficiálnom plagáte kongresu, na ktorom bola pretlmočená formou pútavého grafického znázornenia. Po tomto úvode nasledovala Welcome Reception pre všetkých delegátov kongresu, ktorá sa konala vo výstavnej hale obchodnej exhibície.

Odborné dianie kongresu sa členilo na dve základné záujmové sféry:

– prednáškový program určený pre lekárov, tzv. „doctorʹs programe“,

– prednášky pre odborníkov z príbuzných a podporných profesií a pre stredný

zdravotnícky personál.

Do lekárskeho programu organizátori zaradili ako zvláštny bonus vystúpenia 24 prednášajúcich, predstavujúcich svetovú špičku v klinickej praxi a v ortodontickom vedeckom výskume. Okrem toho vedecký výbor určil na prezentáciu 48 príspevkov, vybraných z celkového počtu 550 zaslaných prihlášok, čo samo o sebe vypovedá o náročnosti odbornej úrovne kongresových materiálov, ktorá sa od nich vyžadovala. Ďalšie referáty ešte odzneli v rámci tzv. „free papers“, príspevkov na voľnú tému. Trvanie jednotlivých prednášok v lekárskom programe bolo časovo limitované intervalom 45 minút.

Ako je z uvedeného evidentné, odborný program prebiehal súčasne vo viacerých posluchárňach a nebolo ľahké si vybrať z ponuky prednášok. Témy boli rôznorodé, mnohé sa zaoberali klinickým výskumom v ortodoncii, genetikou, rôznymi formami kotvenia, ortodontickým potenciálom vo forenznom konaní, liečbou pacientov s rázštepovými vadami, stesnaním, problémami s čeľustným kĺbom, ako aj indikáciami pre chirurgickú liečbu – teda mimoriadne širokou škálou odborných problémov, s ktorými sú ortodontisti pri svojej činnosti konfrontovaní.

Súčasťou lekárskeho programu bol tzv. „World Village Day“, ktorý sa konal počas druhého dňa kongresu. Program bol unikátnou príležitosťou zistiť, čím všetkým sa zaoberajú ortodontisti v rozličných kútoch sveta a zároveň si vypočuť túto rozmanitú a široko participovanú udalosť. V rámci uvedeného programu prednášky prebiehali v ôsmich paralelných sekciách, čím bol vytvorený priestor pre národné ortodontické spoločnosti z Európy a  iných kontinentov, aby prezentovali svoje najlepšie skúsenosti z  klinickej a výskumnej činnosti. Svoje sekcie mali národné ortodontické spoločnosti z Veľkej Británie, Talianska, Poľska, Dánska, Nemecka, Švédska, Číny, Taiwanu, Indie, Japonska a Saudskej Arábie, z nadnárodných organizácií boli zastúpené Európska federácia ortodontistov (FEO), Ázijská pacifická ortodontická spoločnosť (APOS), Latinsko Americká ortodontická spoločnosť (ALADO) a Arabská ortodontická spoločnosť. V rámci „World Village Day“   bol v každej sekcii priestor na osem referátov, každý v časovom rozsahu 30 minút, rozdelených do predpoludňajšieho a popoludňajšieho zasadnutia.

V programe „World Village Day“ odznelo počas druhého dňa kongresu celkove 92 odborných referátov. Z pohľadu nám najbližšieho by som spomenula blok prednášok Poľskej ortodontickej spoločnosti, ktorej predsedala profesorka Ewa Czochrowska spolu s  Dr. Evou Šrámkovou z ČR. Z prezentovaných príspevkov zvlášť zaujala prednáška Dr. Iva Mareka na tému: „Plán medziodborovej spolupráce v prípadoch viacpočetnej agenézy s použitím CBCT“, ktorú autor predniesol na vysokej odbornej úrovni, akcentovanej veľmi slušnou angličtinou.

Okrem hlavného programu určeného pre zubných lekárov bol vytvorený priestor aj pre realizáciu limitovaného počtu príspevkov od zubných sestier, zubných a röntgenových laborantov a ďalšieho technického personálu. Mimoriadne silnou záležitosťou bola prezentácia posterov, ktorých úctyhodný počet dosiahol číslo 796 v kategórii lekárskych príspevkov a ďalších 22 posterov bolo od stredného a technického personálu. Čo sa odborného smerovania týka, autori polovice posterov sa zameriavali na problematiku riešenú v rámci klinického výskumu.Uložený snímek 125

Samostatnú kapitolu tvorili stánky firiem (celkove 90) zaoberajúcich sa výrobou, distribúciou a predajom ortodontických materiálov a nástrojov, rozložených v priestoroch výstavnej haly S 9. Keďže centrum ExCeL nenadväzuje na mestskú infraštruktúru s reštauráciami, bufetmi, bistrami, barmi a inými stravovacími zariadeniami, počas kongresu bol zabezpečený výdaj suchej stravy vo forme balíčkov so sendvičmi (podľa výberu uchádzača), ovocím, keksami a minerálnou vodou, ktoré sa vydávali tiež v priestoroch výstavného centra. Počas prestávok sa podávala káva a nealko nápoje a k dispozícii bolo viacero bufetov s rýchlym občerstvením, kde si účastníci mohli zakúpiť jedlo a pitie podľa vlastnej potreby.

Londýnsky kongres sa vyznačoval vysokou účasťou. Zúčastnilo sa ho celkove 6200 účastníkov zastupujúcich 114 stavovských organizácií z celého sveta. Medzi nimi dominovali odborníci z európskych krajín, reprezentujúci 47 svojich stavovských organizácií. Slovenská ortodontická spoločnosť bola zastúpená tromi reprezentantmi, pochádzajúcimi zo súkromných ambulancií v Senici a Banskej Bystrici.

Súčasťou medzinárodných kongresov býva aj spoločenský program, oceňovaný účastníkmi a odzrkadľujúci možnosti a nápaditosť jednotlivých národných usporiadateľov. Pre všetkých účastníkov 8. kongresu platilo pozvanie na úvodný ceremoniál a „Welcome Reception“, ktorá sa konala v  úvodný deň podujatia v priestoroch kongresového centra ExCel London. Spoločenský program pokračoval v dňových intervaloch a pozostával z medzinárodnej recepcie v Múzeu Madame Tussaude, prezidentskej recepcie v Prírodovednom múzeu a z  Gala Dinner v Old Billingsgate Market. Vstup na tieto podujatia nebol zahrnutý v účastníckom poplatku a viazal sa na zakúpenie vstupenky. Pre tieto podujatia platil tzv. „dress code“, čiže sa vyžadovalo spoločenské oblečenie, ktorého úroveň bola vyznačená v programových materiáloch kongresu.

Program pre sprevádzajúce osoby, ktorý sa tradične teší značnej obľube najmä u manželiek skôr narodených Big Benúčastníkov kongresov, usporiadatelia do programu nezaradili. Zoznamovanie sa s Londýnom bolo teda ponechané na individuálnu iniciatívu. Situáciu uľahčoval fakt, že v Londýne existuje mimoriadne široká sieť vyhliadkových autobusov operujúcich systémom „hop-on hop-off“, že k dispozícii sú vyhliadkové plavby loďou po rieke Temži a že existuje tiež rad cestovných kancelárií, organizujúcich zájazdy do historických lokalít, a to nielen v okolí Londýna.

Snáď sa možno zmieniť, že počas konania kongresu bol aj posledný deň sezóny (trvajúcej od apríla do septembra), počas ktorej môže verejnosť navštíviť sídlo britskej kráľovnej, Buckinghamský palác. Konštatujeme, že o lístky na vstup bol enormný záujem, a to v prvom rade medzi  britskými návštevníkmi Londýna.

Kongresové materiály obsahovali okrem písacích potrieb informačnú publikáciu „Final programme“ vo formáte A4 a jeho minimalizovanú vreckovú variantu – „Mini Programme“, ktorý vzhľadom na rôznorodosť odborného programu a labyrint prednáškových miestností slúžil ako nenápadný, no spoľahlivý sprievodca pre všetkých účastníkov. Kongresové abstrakty boli dostupné na Scientific Mobile Application a online cez interaktívny Scientific Programme. Naskenovanie QR Codu na Mobile App Advert stránke umožňovalo prístup k materiálom cez mobilný telefón.

MUDr. Jana Gašparová

Súkromná ortodontická ambulancia Senica.

 

 

 

 

Certifikát čeľustného ortopéda

Posted on

 

Slovenská ortodontická spoločnosť začala vydávať Certifikáty čeľustného ortopéda. Viac informácií najdete tu.Nálepka_5_vektor

Kongres SOS 2016

Posted on

V dňoch 1. a 2. apríla 2016 sa bude konať v hoteli Patria na Štrbskom Plese Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2016. Hlavnou témou kongresu bude Linguálna ortodoncia. Súčasťou kongresu bude aj sekcia pre ortdontické asistentky. Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke kongresu www.kongressos2016.sk.

Kongres SOS 2016

 

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2015

Posted on Updated on

V dňoch 10.4. až 11.4.2015 sa v Piešťanoch konal Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2015 . Na kongrese za zúčastnilo 160 lekárov zo Slovenska aj z Českej republiky a 19 vystavovateľov.

Generálny partner kongresu:
rod_logo polo

Hlavní partneri kongresu:

logo interortoobe loga jps

PROGRAM KONGRESU SOS 2015
Abstrakty prednášok sa zobrazia po kliknutí na názov prednášky.

Piatok 10.4.2015
9,00 – 9,10 otvorenie kongresu
9,10 – 10,40 Pavlíková – Chirurgické možnosti urýchlenia ortodontickej liečby
10,40 – 10,45 diskusia
10,45 – 11,15 kávová prestávka
11,15 – 11,45 Alexandrová G.  – Možné limity ortodontickej liečby funkčnými snímateľnými aparátmi
11,45 – 12,30 Jakubová – Samoligovacie zámky v ČO praxi
12,30 – 12,35 diskusia
12,35 – 13,45 obed
13,45 – 14,10 Dubovská, Kotas, Špidlen – Efektivita liečby pri zvyšovaní zhryzu
14,10 – 14,40 Kotas, Mehlerová – Délka léčby u operační a kompenzační lečby distookluze s protruzí
14,40 – 15,10 Hudecová – Myofunkčný problém v ortodoncii a efektivita jeho riešenia
15,10 – 15,15 diskusia
15,15 – 15,45 kávová prestávka
15,45 – 16,05 Koberová – Terapeutické možnosti u pacientov s agenézou trvalých laterálnych rezákov a premolárov
16,05 – 16,55 Novotný – Sklené vlákna a ich využitie v liečbe agenézy trvalých zubov
16,55 – 17,00 diskusia
17,10 plenárna schôdza

 

Sobota 11.4.2015
9,00 – 9,30 Blada – Spomienka na začiatky
9,30 – 10,00 Dianišková – Efektívne postupy v ortodontickej praxi
10,00 – 10,20 Sabo – Efektivita distalizácie pri extračnej terapii
10,20 – 10,40 Bodrucká – Predprotetická čeľustnoortopedická liečba
10,40 – 10,45 diskusia
10,45 – 11,30 kávová prestávka
11,30 – 12,00 Lysý – Terciárne stesnanie – súčasný pohľad na etiológiu a možnosti prevencie
12,00 – 12,20 Thurzo – Porovnanie CAT /Invisalign, Orthocaps/ a 3D lingválnej techniky
12,20 – 12,30 diskusia, ukončenie kongresu

III. česko-slovenský ortodontický kongres 18.-20.9.2014 Olomouc

Posted on Updated on

V dňoch 18.-20.9.2014 sa uskutočnil v NH Olomouc Congress Hoteli v Českej republike III. česko-slovenský ortodontický kongres . Hlavnými témami kongresu boli Medziodborová spolupráca čeľustného ortopéda s implantológom a maxilo-faciálnym chirurgom. Kongres mal rekordný počet účastníkov z radov lekárov aj ortodontický asistentiek a technikov.