Certifikát čeľustného ortopéda

Nálepka_5_vektor

Vyhlásenie Slovenskej ortodontickej spoločnosti (SOS) prijaté  1. 4. 2016 na Kongrese SOS 2016

Slovenská ortodontická spoločnosť vyzýva pacientov, aby sa zaujímali o to, či im ortodontickú liečbu (zubný strojček akéhokoľvek druhu)poskytuje kvalifikovaný špecialista v odbore čeľustná ortopédia (ortodoncia), alebo protizákonne lekár bez príslušnej nadstavbovej špecializácie.

Dňa 1. apríla 2016 sa v hoteli Patria na Štrbskom Plese stretli slovenskí čeľustní ortopédi na Kongrese slovenskej ortodontickej spoločnosti 2016. Pri tej príležitosti sa konala aj plenárna schôdza SOS, na ktorej účastníci prijali vyhlásenie v nasledovnom znení:

Čeľustná ortopédia (ortodoncia) je špecializovaný odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá diagnostikou , liečbou a prevenciou nepravidelností chrupu a čeľustí. Liečba ovplyvňuje nielen polohu jednotlivých zubov, ale aj celkovú funkciu čeľustí a chrupu. Preto ju podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  smie v Slovenskej republike vykonávať len lekár špecialista s nadstavbovou špecializáciou z čeľustnej ortopédie.

Keďže sa vyskytli prípady, kedy túto liečbu ponúkali pacientom aj zubní lekári bez príslušnej špecializácie, rozhodla sa Slovenská ortodontická spoločnosť uľahčiť pacientom orientáciu a začala čeľustným ortopédom vydávať Certifikát čeľustného ortopéda, ktorý si môžu vyvesiť v ambulancii a informovať tak pacientov o svojej kvalifikácii.

Certifikát čeľustného ortopéda vydáva SOS len tým lekárom, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon tejto činnosti v Slovenskej republike stanovené vyššie uvedeným zákonom. Takýto lekár musí mať)
na pečiatke v kóde lekára na konci trojčíslie 053.

Informácia pre čeľustných ortopédov ako získať certifikát:

 1. Dajte si zhotoviť notársky overenú kópiu svojho špecializačného diplomu z čeľustnej ortopédie.
 2. Vyplňte priloženú Žiadosť o vystavenie certifikátu.
 3. Oboje pošlite na adresu:
  Patrícia Husárová
  Bakossova 3i (tri, malé i)
  974 01 Banská Bystrica
  Ambulancia čeľustnej ortopédie
 4. Členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti vystavíme certifikát bezplatne.
  Nečlenom vystavíme faktúru za manipulačný poplatok 20 €.
 5. Doručenie certifikátu:
  Členom, ktorí doručia dokumenty z bodu 1. a 2. budeme certifikát posielať poštou.
  Nečlenom SOS budeme certifikát posielať poštou po zaplatení faktúry.