Odporúčaná dokumentácia

Vážené kolegyne/kolegovia,

Zdravotná dokumentácia je dôležitou súčasťou ČO liečby, okrem RTG je komplexne vedená zdravotná karta a fotodokumentácia základom pre prípadné spory s pacientami alebo kontrolu zo strany poisťovní. Na nižšie uvedených odkazoch si môžete stiahnuť výborom SOS odporučenú formu dokumentácie. Mnohí z vás si pôvodné karty, ktoré už nevyhovujú súčasným potrebám, upravili. Pre tých z Vás je táto dokumentácia určená pre porovnanie, prípadne doplnenie vašej už zaužívanej karty.

Radi privítame Vaše pripomienky.

Výbor SOS

Doporučená zdravotná karta pacienta pre ČO

Vzorová fotodokumentácia

Dokumentácia pre informovaný súhlas