Poplatky

Poplatky do Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Členský poplatok riadny člen 60€
Členský poplatok pre postgraduálneho študenta a ženy na MD 35€
Registračný poplatok 25€
Úhrada bankovým prevodom:
Banka: Slovenská sporiteľňa, Bratislava
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK7709000000000174716666
Variabilný symbol: číslo Vašej faktúry
Konšt.symbol: 0308

Kontakt na ekonómku SOS: pani Maková Jana , makova.jana (zavináč)gmail.com, tel. číslo : 0944214295

 

Poplatky do Českej ortodontickej spoločnosti na rok 2019.

Členský poplatok 100€
Členský poplatok pre členov v zamestnaneckom pomere 100€
Postgraduanti, dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke … 1000Kč
Registračný poplatok 20€
Predplatné časopisu Ortodoncie pre nečlenov 50€
Úhrada poplatkov ako prevod v rámci krajín EHP :
Názov spoločnosti: Česká ortodontická spoločnosť
Sídlo spoločnosti: Karlovo námestie 2, 12111 Praha 2
IBAN : CZ02 0100 0000 0000 32932021
SWIFT : KOMBCZPPXXX
správa pre prijímateľa   zadajte Vaše meno , variabilný symbol : Vaše IČO

V kolonke špecifikácia platby uviesť plné meno, prípadne názov s.r.o. a IČO a o akú platbu sa jedná.
Pri nezaplatení poplatkov po dvoch písomných urgenciách bude ukončené členstvo v ČOS. Členské do ČOS je možné zaplatiť aj on-line tu.