Prihláška

Ako sa stať  členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Členstvo v Slovenskej ortodontickej spoločnosti je dobrovoľné a môže byť riadne, mimoriadne alebo čestné (podrobnejšie v Stanovách SOS). Riadnym členom môže byť len špecialista v ortodoncii (čeľustnej ortopédii), ktorý vykonáva čeľustno-ortopedickú prax na území Slovenskej republiky (alebo ju vykonával pred odchodom do dôchodku). K žiadosti o riadne členstvo preto treba priložiť kópiu špecializačného diplomu z čeľustnej ortopédie, u žiadateľov, ktorí atestovali v zahraničí aj potvrdenie slovenských orgánov o kompatibilite ich diplomu. Riadne vyplnenú prihlášku do Slovenskej ortodontickej spoločnosti pošlite na adresu hospodárky SOS:

Patrícia Husárová
Bakossova 3i (tri, malé i)
974 01 Banská Bystrica
Ambulancia čeľustnej ortopédie

Potom obratom dostanete faktúru na zaplatenie registračného a členského príspevku do Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorú treba zaplatiť na účet spoločnosti.
Všetky zmeny Vašich údajov je potrebné posielať na tú istú adresu alebo e-mailom na patrícia.husarova(zavináč)nextra.sk.