Transfer (správa o doterajšej liečbe)

Ak pacient mení ošetrujúceho čeľustného ortopéda, musí pôvodný lekár pacientovi poskytnúť správu o doterajšiej liečbe.  Čeľustný ortopéd by nemal prijať do liečby rozliečeného pacienta bez takejto správy – transferu. Dôvodom je zachovanie kontinuity liečby, zabránenie duplicitným výkonom (rtg a pod.) aj možné podlžnosti pacienta u predchádzajúceho lekára. Tlačivo pre transfer pacienta si môžete stiahnúť tu: Transfer.pdf, alebo Transfer.doc.