III. česko-slovenský ortodontický kongres 18.-20.9.2014 Olomouc

Posted on Updated on

V dňoch 18.-20.9.2014 sa uskutočnil v NH Olomouc Congress Hoteli v Českej republike III. česko-slovenský ortodontický kongres . Hlavnými témami kongresu boli Medziodborová spolupráca čeľustného ortopéda s implantológom a maxilo-faciálnym chirurgom. Kongres mal rekordný počet účastníkov z radov lekárov aj ortodontický asistentiek a technikov.