Informácie z výboru

Výbor SOS pracuje od volebnej plenárnej schôdze konanej v apríli 2017 v novom zložení. Nový výbor sa prvý krát stretol 15.mája 2017 v Seredi. Zápisnica zo zasadnutia výboru je k dispozícii na stiahnutie: Zápisnica zo stretnutia výboru SOS 15 máj 2017.