Plenárne schôdze

Posledná plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti sa konala 09.februára 2019 vo Zvolene.  Tu nájdete zápisnicu z plenárnej schôdze.

 

Zápisnica z plenárnej schôdze z roku 2018, ktorá sa uskutočnila v Košiciach,  je k nahliadnutiu tu: Zápisnica z plenárnej schôdze

 

Volebná plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti  sa konala 7. apríla 2017 v Bratislave v hoteli Saffron pri príležitosti Kongresu SOS 2017. Zápisnica z volebnej plenárnej schôdze.

 

V roku 2016 sa konala plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti dňa 1.4.2016 v hoteli Patria na Štrbskom Plese počas konania Kongresu SOS 2016. Tu nájdete zápisnicu z plenárnej schôdze.

 

V roku 2015 sa konala plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti 10.4.2015 v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany. Zápisnica plenárna schôdza 2015 04 10 Piešťany.

 

V roku 2014  sa konala plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti s odborným programom  4.4.2014 v hoteli Tenis vo Zvolene.

Zápisnicu z plenárnej schôdze nájdete tu: Zápisnica plenárna schôdza 2014 04 04 Zvolen