Schôdze výboru

Milé kolegyne a kolegovia,

chceme Vás priebežne informovať o dianí vo výbore Slovenskej ortodontickej spoločnosti. Rozhodli sme sa preto vytvoriť nasledujúci prehľad, kde si viete zobraziť jednotlivé zápisnice zo stretnutí výboru.

Zápisnicu z poslednej schôdze nájdete tu.

Predchádzajúce zápisnice sú uvedené pod príslušnými odkazmi:

04.12.2018

25.09.2018

22.05.2018

05.04.2018

20.03.2018

25.01.2018

14.11.2017

14.09.2017

07.04.2017

13.01.2017

Archívne zápisnice stretnutí výboru SOS z predchádzajúcich rokov nájdete tu.