Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2015

Posted on Updated on

V dňoch 10.4. až 11.4.2015 sa v Piešťanoch konal Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2015 . Na kongrese za zúčastnilo 160 lekárov zo Slovenska aj z Českej republiky a 19 vystavovateľov.

Generálny partner kongresu:
rod_logo polo

Hlavní partneri kongresu:

logo interortoobe loga jps

PROGRAM KONGRESU SOS 2015
Abstrakty prednášok sa zobrazia po kliknutí na názov prednášky.

Piatok 10.4.2015
9,00 – 9,10 otvorenie kongresu
9,10 – 10,40 Pavlíková – Chirurgické možnosti urýchlenia ortodontickej liečby
10,40 – 10,45 diskusia
10,45 – 11,15 kávová prestávka
11,15 – 11,45 Alexandrová G.  – Možné limity ortodontickej liečby funkčnými snímateľnými aparátmi
11,45 – 12,30 Jakubová – Samoligovacie zámky v ČO praxi
12,30 – 12,35 diskusia
12,35 – 13,45 obed
13,45 – 14,10 Dubovská, Kotas, Špidlen – Efektivita liečby pri zvyšovaní zhryzu
14,10 – 14,40 Kotas, Mehlerová – Délka léčby u operační a kompenzační lečby distookluze s protruzí
14,40 – 15,10 Hudecová – Myofunkčný problém v ortodoncii a efektivita jeho riešenia
15,10 – 15,15 diskusia
15,15 – 15,45 kávová prestávka
15,45 – 16,05 Koberová – Terapeutické možnosti u pacientov s agenézou trvalých laterálnych rezákov a premolárov
16,05 – 16,55 Novotný – Sklené vlákna a ich využitie v liečbe agenézy trvalých zubov
16,55 – 17,00 diskusia
17,10 plenárna schôdza

 

Sobota 11.4.2015
9,00 – 9,30 Blada – Spomienka na začiatky
9,30 – 10,00 Dianišková – Efektívne postupy v ortodontickej praxi
10,00 – 10,20 Sabo – Efektivita distalizácie pri extračnej terapii
10,20 – 10,40 Bodrucká – Predprotetická čeľustnoortopedická liečba
10,40 – 10,45 diskusia
10,45 – 11,30 kávová prestávka
11,30 – 12,00 Lysý – Terciárne stesnanie – súčasný pohľad na etiológiu a možnosti prevencie
12,00 – 12,20 Thurzo – Porovnanie CAT /Invisalign, Orthocaps/ a 3D lingválnej techniky
12,20 – 12,30 diskusia, ukončenie kongresu