EFOSA

Slovenská ortodontická spoločnosť bola prijatá do EFOSA (European Federation of Orthodontic Specialists Associations).

Slovenská ortodontická spoločnosť bola prijatá za riadneho člena EFOSA  10.6.2008 na Valnom zhomaždení EFOSA konanom pri príležitosti 84. kongresu Európskej ortodontickej spoločnosti (EOS) v Lisabone. Zaradila sa tak medzi jej 20 členov, ktorí majú príslušnou vládou schválený špecializačný odbor – čeľustná ortopédia a spĺňajú podmienky členstva v tejto spoločnosti.

Web-site www.efosa.eu

Valné zhromaždenie EFOSA sa vždy koná pri príležitosti kongresu Európskej ortodontickej spoločnosti.

47th EFOSA General Assembly Meeting June 12th 2016