Ortognátna poradňa

Na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK Bratislava sa koná pravidelná spoločná ortognátna poradňa  za účasti  čeľustných ortopédov a ortognátnych chirurgov pod vedením doc. MUDr. Dušana Hirjaka, PhD, prednostu kliniky.
Poradňa sa koná spravidla dvakrát do mesiaca v ambulancii Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK v suteréne poliklinickej časti Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov, Ružinovská 6, č. dverí 007. Návštevu treba dohovoriť vopred na telefónnom čísle 02/48234734 a zdôrazniť, že ide o termín do ortognátnej poradne.

Pacient si musí od ošetrujúceho čeľustného ortopéda doniesť so sebou vyplnený formulár Informácie o pacientovi, aktuálne modely chrupu a aktuálne OPG a telertg. Pri prvej návšteve pacienta by mal byť prítomný aj jeho ošetrujúci čeľustný ortopéd. Tu je  formulár Informácie o pacientovi vo formáte doc., aby ste ho mohli vyplniť v digitálnej podobe a poslať vopred e-mailom.

Termíny najbližších poradní nájdete v našom kalendári akcií. Poradňa sa koná vždy od 13:00 do 15:30.

Tu nájdete prehľad dokumentácie potrebnej pri návšteve poradne. Pacient, ktorý príde do poradne bez príslušnej dokumentácie, pricestoval zbytočne. Bez dokumentácie nie je možné kvalifikovane posúdiť jeho prípad a poskytnúť potrebné poradnstvo.

Pre pacienta pripraveného na operáciu si pozrite kontrolný zoznam.

Tu si môžete stiahnuť poučenie pre pacienta pri ortognátnej operácii.