Rozlúčka s Dr. Williamsom

Posted on

unnamed

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že

V sobotu 10. novembra 2018 nás náhle vo veku 74 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, učiteľ a priateľ Dr. Steven Williams.

Výnimočný lekár, učiteľ mnohých generácií čeľustných ortopédov, autor mnohých vedeckých konceptov a filozofií. Rodený Angličan, ktorý pracoval 32 rokov v Dánsku, najskôr na akademickej pôde na univerzite v Aarhus, neskôr vo svojej súkromnej praxi v Dánsku a Rakúsku. Na Slovensku vychoval niekoľko generácií čeľustných ortopédov a mnoho rokov sa aktívne venoval študentom na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeho výnimočná „Williamsova škola“ sa stala dôležitou súčasťou moderného vzdelávania čeľustných ortopédov na Slovensku. Posledných takmer 10 rokov bol hosťujúcim profesorom na lekárskej fakulte univerzity v Krakove.

Posledná rozlúčka s Dr. Williamsom sa uskutoční 30. novembra 2018 o 14:00 v Anglickom kostole, Jauresgasse 17-19, 1030 Viedeň.

Keďže si Dr. Williams želal kremáciu, môže každý smútiaci namiesto prípadných kvetov prispieť v mene Dr. Stevena Williamsa na ľubovoľnú charitu, ktorá sa stará o deti alebo seniorov.

Slovenská ortodontická spoločnosť

za výbor SOS, Dr. med. dent. Marián Sabo