Výsledky volieb do orgánov Slovenskej ortodontickej spoločnosti na obdobie 2017 až 2021

Posted on

Dňa 7. apríla 2017 sa konala volebná plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorá zvolila nových členov výboru a revíznej komisie. Tieto orgány budú vo volebnom období 2017 až 2021 pracovať v nasledovnom zložení:

Výbor Slovenskej ortodontickej spoločnosti:

Dr. med. dent.  Marián Sabo – predseda

MUDr. Katarína Jakubová – podpredsedníčka

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA – vedecký sekretár

MUDr. Patrícia Husárová – hospodárka

MUDr. Anna Antalová

MDDr. Lenka Paulisová

MUDr. Irena Klímová

 

Revízna komisia:

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH – predsedníčka

MUDr. Eva Hrutková

MUDr. Zuzana Hudecová