Z katedry ČO

Katedra čeľustnej ortopédie SZU

Limbová 14, Bratislava
MUDr.Simona Dianišková, PhD.,MPH
Tel.: 02/59370887, mob.0911 0911 06

Vážené kolegyne a kolegovia!

Na internetovej stránke Katedry čeľustnej ortopédie nájdete potrebné informácie o špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre postgraduálnych študentov aj učiteľov- odborných garantov vzdelávania. Dočítate sa tu o podmienkach zaradenia do odboru, náplni študijného programu, nevyhnutných predpokladoch pripustenia ku špecializačnej skúške, podmienkach získania akreditácie pracoviska a iné. Adresy Organizačno-Metodického-Odboru a študijného oddelenia SZU ako aj prihlášky nájdete na príslušnom mieste internetovej stránky www.szu.sk.

MUDr.Simona Dianišková, PhD.,MPH
vedúca Katedry čeľustnej ortopédie SZU