Výberové konanie

Vážení záujemci o postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia, najbližší termín výberového konania bude:

13.5.2019 o 8:00

Uchádzačov prosíme, aby mali splnené podmienky pre prijatie na miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave. Sú nasledovné:

–  absolvovanie LF odbor stomatológia alebo zubné lekárstvo

-  min.1 rok  prax v zubnom lekárstve po ukončení pregraduálneho štúdia
-  aktívne ovládanie anglického jazyka
-  záujem o publikačnú  a vedecko-výskumnú činnosť

Pred výberovým konaním je potrebné poslať:

-  žiadosť o miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU, na
   základe ktorej Vás pozveme na výberové konanie,
-  životopis (CV),
-  motivačný list,
-  diplom o ukončení štúdia v odbore stomatológia, resp. zubné lekárstvo.