Vzdelávacie akcie v roku 2019

23.3. 2019-  Dr. Roberto Stradi- Lingválna ortodoncia- alternatíva na každý deň