Vzdelávacie akcie v roku 2019

12.4. 2019-  Dr. Paolo Manzo- Korekcia II. triedy u nespolupracujúceho pacienta

25.5. 2019-  Dr. Martin Horáček- Retence špičáku- souhrnný pohled na problematiku

15.6. 2019-  Prof. Kasumi Barouch- Základný prístup k parodontologickému pacientovi

19.10.2019-  Pripravujeme prednášku s Dr. Pétrom Borbélym a Prof. Dr. Anmolom Kalhom